L'Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física

Una entitat sense ànim de lucre constituïda en 1976 per un grup de persones amb discapacitat física, amb seu a Palma i declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres el 21 de febrer de 1986.

El nostre abast

Respecte als usuaris i empreses

0
Socis
0
Demandes de servei (1,5 anys)
0
Satisfacció dels professionals (sobre 10)
0
Satisfacció dels usuaris d’orientació laboral (sobre 100)
0
Satisfacció dels usuaris d’habitatges (sobre 100)
0
Satisfacció de les empreses col·laboradores (sobre 100)

Principis que guien la nostra activitat en l’associació

Missió

Prestar serveis per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment física, a través de l’atenció directa i la sensibilització de l’opinió pública.

Valors

Algun dels nostres valors es defineixen per la proximitat, transparència, igualtat, compromís, innovació oportunitat, adaptació i participació.

Visió

Ser entitat referent a les illes Balears a l’àmbito de la discapacitat física.

Organigrama

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació i el responsable, per tant, d’aprovar el seu model de Governança.

Els membres del Patronat de Asprom són els següents:

PRESIDENT

 • Joaquín Pérez

PATRONS

 • Tatiana Férnandez
 • Hipólito Seguido
 • Teresa Gayú
 • Jacinto Tamayo

SECRETÀRIA AMB VEU SENSE VOT

 • Nerea Zafra

Servei d’Assistència de l’HHSS

Tècnics de suport:

 • Monitor 
 • Integrador social

Servei d’Atenció Diürna – Centre de Dia:

Tècnics de suport:

 • Monitor 
 • Integrador social

Orientació professional – SOP

 • Orientador laboral
 • Orientador SOP
 • Prospector SOP

Agència de col·locació

 • Orientador laboral

Habilitació i teràpia ocupacional

Tècnics de suport:

 • Monitor d’activitats
 • Integrador social

Tècnics titulats:

 • Psicòleg

Ajut a l’habitatge autònom

Tècnics de suport:

 • Monitor
 • Integrador social

Tècnics titulats:

 • Treballador social
 • Fisio 
 • Psicòleg
 • Educador social

Promoció d’autonomia integral

 • Tècnics
 • Psicòleg
 • Treballador social
 • Fisio
 • Educador social
 • Monitor
 • Graduat en Dret

T’interessen els nostres serveis? Escriu-nos!