Comitè d’ètica

El Comitè d’Ètica de ASPROM és un òrgan de consulta, creat per a garantir la defensa i compliment dels principis ètics de l’organització, en tots els àmbits d’actuació d’aquesta, a fi de promoure els drets de les persones usuàries i la qualitat assistencial dels nostres serveis.

Eixos d’actuació del Comitè

 •  Drets de les persones usuàries

 •  El model d’atenció

Centrats en la persona

 • LA IGUALTAT

La igualtat és el tracte idèntic que l’associació, brinda a les persones sense que mediï cap mena d’objecció per la raça, sexe, classe social o una altra circumstància plausible de diferencia, o per a fer-ho més pràctic, és l’absència de qualsevol tipus de discriminació.

 • COMPROMÍS

Perquè el nostre equip humà és conscient de la responsabilitat vinculada a l’execució del seu treball a favor del benefici dels nostres usuaris.

 • AUTONOMIA.

Com a principi primordial, on el/la professional ha de respectar la decisió de les persones usuàries, sempre que aquestes no condueixin a una pràctica inadequada. I aquest és un principi que tanca, a més, un altre valor: l’honestedat del professional amb l’usuari perquè aquest sigui coneixedor de la realitat i pugui prendre decisions que posteriorment s’han de respectar.

Centrats en l’organització

 • PARTICIPACIÓ

Tots els membres són conscients de la necessitat de la seva participació, per a la posada en marxa d’activitats i serveis, vinculats als objectius de l’entitat.

 • RESPONSABILITAT

La Responsabilitat és la capacitat que té un professional de ser conscient sobre les conseqüències de cadascun dels seus actes, entenent que aquests no han d’afectar de manera negativa a ningú, incloent-se ell mateix, i l’organització.

Centrats en la societat

 • TRANSPARÈNCIA

És informar de manera clara del que es fa i com es fa.

 • PARTICIPACIÓ ACTIVA

Interactuar de manera efectiva i real amb altres grups d’interès i amb la societat en general, amb uns interessos i identitat propis.

El Comitè està format per un equip interdisciplinari, plural i paritari, amb representants de diferents grups d’interès, en concret:

 • Dos membres de l’equip tècnic (tècnic i atenció directa)

 • Dos usuaris/familiars
 • Dos professionals externs.

 • Gerència com a observador amb veu però sense vot.

El Comitè d’Ètica es reuneix com a mínim tres vegades a l’any amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari a demanda dels seus membres o quan es detectin incidències relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

Si vols fer arribar algun comentari o proposta sobre els assumptes regulats pel Comitè d’Ètica, pots fer-los arribar a través del següent mail: asprom@asprom.net

Comitè d’ètica

Des de Asprom posem a la teva disposició el nostre servei d’intermediació laboral.

Si ets una empresa, i necessites personal preparat, contacta amb nosaltres per mail i t’ajudarem amb la preselecció de les candidatures.

Si estàs buscant feina i vols arribar a més ofertes, envia’ns el teu currículum perquè puguem enviar-lo a empreses que busquin el teu perfil.