Published On: 26 de novembre de 2020183 words0,9 min read

És important detectar i comprendre les barreres que troben les dones i les persones amb discapacitat tant a nivell social com laboral.

Des de la Fundació Asprom volem seguir treballant per conèixer les barreres que troben les dones i les persones amb discapacitat tant a nivell social com laboral per poder intervenir i aconseguir aquest dret fonamental i participació igualitària.

Per això, ens comprometem amb la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i any rere any treballem amb aquest objectiu, impulsant mesures per aconseguir una igualtat real a la nostra Fundació de manera transversal als nostres serveis i contribuir a la millora de la qualitat de vida i de la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones que atenem.

Per fer-ho efectiu, comptem amb un Pla d’Igualtat a partir del qual portem a terme accions concretes encaminades cap a aquesta igualtat i a l’eliminació de qualsevol forma de discriminació, sigui aquesta directa o indirecta, interna o externa a l’entitat.

Aquest Pla d’Igualtat es va revisant per constatar-ne l’aplicació, l’avanç i l’avaluació.

Deixa el teu comentari

Altres notícies d’interès