Promoció de l’Autonomia

Estam al teu costat per a desenvolupar serveis que millorin la teva autonomia i guanyis en independència i llibertat.

Suport en l’habitatge supervisat

“ILLES”

Servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport.

És un servei d’ajuda de la promoció de l’autonomia en el domicili creat perquè les persones amb discapacitat física puguin viure soles a la seva llar.

Un equip de professionals ofereix els suports necessaris a la persona en les seves activitats de la vida diària.

Exemples de suports freqüents:

 • Higiene personal.
 • Elaboració de plats saludables.
 • Exercici i reforç muscular.
 • Compres domèstiques.
 • Atenció psicològica.

 • Manteniment de la llar.
 • Presa de decisions.
 • Col·laboració amb les famílies.

Servei d’Habilitació i
Teràpia ocupacional

“FERRERET”

Servei per a persones amb discapacitat física i/o pluridiscapacitat que dona suport formatiu i terapèutic amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia i inclusió sociolaboral.

És un servei de requalificació professional creat per a totes les persones amb discapacitat física que no poden accedir al mercat laboral per la seva situació personal.

Aquest servei cerca la reinserció laboral i la millora de la qualitat de vida a través de l’activitat laboral.

Exemples d’activitats:

 • Elaboració de mobles amb palet de fusta reciclat.

 • Elaboració de sabons artesanals.
 • Elaboració d’artesania amb argila.

 • Elaboració d’artesania amb filferro.

 • Jardineria ornamental.