Servei Laboral

El servei d’orientació laboral és un conjunt d’accions d’orientació i inserció laboral que estan emmarcades en la convocatòria de subvencions «SOIB Itineraris Integrals d’Inserció» dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial, que presenten especials dificultats d’inserció en el mercat laboral i es duen a terme a través del projecte «SOL», amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu Plus

PROGRAMA D’INSERCIÓ PER A L’OCUPACIÓ

‘PROGRAMA SOL’

El Programa SOL ofereix una atenció integral tenint en compte 6 àrees: la formativa-laboral, la de recursos de cerca d’ocupació, la personal, la social, la de salut i les noves tecnologies.

L’objectiu principal del programa és aconseguir que les persones participants afrontin la seva recerca d’ocupació i s’adaptin al mercat de treball actual donant especial importància a les noves tecnologies com a pedra angular.

PER QUÈ TÉ BENEFICIS CONTRACTAR UN/A
TREBALLADOR/A AMB DISCAPACITAT?

Avantatges econòmics

Perquè actualment, en funció de les característiques del contracte, existeixen una sèrie d’importants ajudes econòmiques a la contractació de treballadors/es amb discapacitat física.

Legals

Perquè la legislació vigent requereix a les empreses de més de 50 treballadors/es la contractació d’un 2% de personal amb discapacitat.

Concursos públics

Perquè les empreses que es presenten a concursos per a l’adjudicació de contractes del Sector Públic, tindran preferència en l’adjudicació si tenen contractades persones amb discapacitat. Així ho estableix la nova Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, en la seva Disposició Addicional 4ª.

Suport a l’empresa

Perquè un Orientador/a Laboral, en els casos que ho requereixin, mitjançarà entre el treballador/a i l’empresa per a facilitar el període d’adaptació al lloc de treball.
Perquè el programa SOL ofereix gratuïtament suport i assessorament a l’empresa sobre temes de reclutament de perfils, i temes contractuals i legals.

Màrqueting i responsabilitat social corporativa

Perquè els ciutadans cada vegada exigeixen més a les empreses. A més de qualitat i preu, també valoren que demostrin un comportament social i ambiental.

Concursos públics

Perquè les empreses que es presenten a concursos per a l’adjudicació de contractes del Sector Públic, tindran preferència en l’adjudicació si tenen contractades persones amb discapacitat. Així ho estableix la nova Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, en la seva Disposició Addicional 4ª.

Oferim un servei d’orientació laboral per a ajudar-te a millorar les teves oportunitats i el teu perfil per a accedir al mercat laboral.

Servei d’orientació laboral (SOP)

Amb el suport i l’acompanyament del personal orientador, dissenyem i realitzem amb tu un conjunt d’accions d’orientació i inserció laboral i formativa.

Al Servei d’Orientació Professional SOP 2023-2024 i d’acord amb els objectius proposats es varen donar d’alta 152 persones amb discapacitat física al projecte SOPDF 06/23 i 20 amb discapacitat intel·lectual al projecte SOPDI 07/23. Totes aquestes persones participants per arribar a l’inserció realitzaren accions de millora de la seva ocupabilitat tant individual com grupalment. En total 72 participaren a accions grupals que pretenen la millora de les seves habilitats de recerca de feina i de coneixements de l’entorn laboral. A més, es varen realizar accions grupals de millora de competències digitals i de procesos de selección amb altres entitats i empreses, a les que un total de 46 participants les varen poder aprofitar.

Es firmaren 9 convenis amb empreses noves i es fidelitzaren les ja col·laboradores. Gràcies a aquestes empreses es varen aconseguir 69 contractes de feina de persones amb discapacitat física i 5 contractes de persones amb discapacitat intel·lectual, a empreses ordinàries com centres especials d’ocupació.

Projectes pel 2023 – 2024:

  • SOPDF 06/2023-24, destinat a persones amb discapacitat física

  • SOPDI 07/2023-24, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual

Finançament

El “SOIB Concertació Servei d’Orientació Professional” ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+). La inversió total, per un any, ha estat de 434237,32 €

Tant si tens una discapacitat física com intel·lectual, i tu també vols rebre aquest servei, ens pots trucar o omplir el formulari d’inscripció, disponible en el següent enllaç

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
nº 0400000027

Des de Asprom posem a la teva disposició el nostre servei d’intermediació laboral.

Si ets una empresa, i necessites personal preparat, contacta amb nosaltres per mail i t’ajudarem amb la preselecció de les candidatures.

Si estàs buscant feina i vols arribar a més ofertes, envia’ns el teu currículum perquè puguem enviar-lo a empreses que busquin el teu perfil.